en cz

Hledání v časopisech

Počet výsledků dotazu: 33

Naše řeč

Fc (= Josef Filipec): Účet a faktura – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 5-6 – Drobnosti

Josef Filipec, František Ryšánek: Účet — faktura, spočet – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 7-8 – Články

Josef Filipec: Synonyma a studium nářeční slovní zásoby – Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 3-4 – Články

Josef Filipec: Zaostati, zaostávati – Naše řeč, ročník 37 (1954), číslo 9-10 – Články

Josef Filipec: Slohový a jazykový rozbor příručky o hutnictví – Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 3-4 – Posudky a zprávy

Josef Filipec: Byl to můj přítel, který… – Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 7-8 – Články

J. Červenka, Alois Jedlička, František Daneš, Josef Filipec, František Hladiš: Z knih, časopisů a novin – Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 9-10 – Posudky a zprávy

Josef Filipec: Kniha o jazykovém vyjádření obsahových souvislostí – Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 1-2 – Posudky a zprávy

Josef Filipec: Víte, co je to pletáž a kusáž? – Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 3 – Drobnosti

Josef Filipec: K jazyku a stylu Otokara Březiny, I – Naše řeč, ročník 52 (1969), číslo 1 – Články

Josef Filipec: K jazyku a stylu Otokara Březiny, II – Naše řeč, ročník 52 (1969), číslo 1 – Články

Josef Filipec: K osmdesátinám Aloise Získala – Naše řeč, ročník 54 (1971), číslo 4 – Posudky a zprávy

Josef Filipec: K otázce spojování slov – Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 2-3 – Články

Josef Filipec: Využití odvozenin při určování mnohoznačnosti – Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 2 – Články

Josef Filipec: Zemřel Alois Získal – Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 5 – Posudky a zprávy

Počet výsledků dotazu: 41

Slovo a slovesnost

Josef Filipec: Rozbor odborného stylu a jeho vnitřní diferenciace – Slovo a slovesnost, ročník 16 (1955), číslo 1 – Články

Josef Filipec: Lexikálně sémantická výstavba hesla — ústřední otázka lexikografické práce (Na materiále jednojazyčných slovníků) – Slovo a slovesnost, ročník 18 (1957), číslo 3 – Články

Josef Filipec: Akademický Příruční slovník jazyka českého dokončen – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 3 – Rozhledy

Josef Filipec: Sborník sovětských lexikografů – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 4 – Rozhledy

Josef Filipec: Dva bohemistické příspěvky z Ukrajiny – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 4 – Kronika

Josef Filipec: Slovník současné němčiny – Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 2 – Rozhledy

Josef Filipec: Významný krok v rozvoji francouzské stylistiky a teorie překladu – Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 3 – Rozhledy

Josef Filipec: O Ullmannově pokusu o systém v sémantice – Slovo a slovesnost, ročník 28 (1967), číslo 2 – Rozhledy

Josef Filipec: K otázce vztahů v jazyku, zvláště vztahu podobnosti – Slovo a slovesnost, ročník 28 (1967), číslo 4 – Články

Josef Filipec: K úkolům české lexikologie – Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 3 – Články

Josef Filipec: K francouzskému Greimasovu pokusu o strukturní sémantiku – Slovo a slovesnost, ročník 30 (1969), číslo 4 – Rozhledy

Josef Filipec: Zamyšlení nad novou francouzskou lexikologií a lexikografií – Slovo a slovesnost, ročník 31 (1970), číslo 3 – Rozhledy

Josef Filipec, Zdeněk Hlavsa: Z přednášek na pražském zasedání Societas linguistica europaea – Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 2 – Kronika

Josef Filipec: 2. mezinárodní konference „Základy vědy o překladu“ v Lipsku – Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 2 – Kronika

Josef Filipec: K otázce konverze a přechodu slovních druhů v dnešní češtině – Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 2 – Články