en cz

Hledání v časopisech

Počet výsledků dotazu: 22

Naše řeč

Jan Chloupek: Pracovní konference československých dialektologů – Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 1-2 – Posudky a zprávy

Jan Chloupek: Nářečí ve filmu o slovácké vesnici – Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 7-8 – Články

Jan Chloupek: Jdeme dopředu středním útočníkem! – Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 1-2 – Drobnosti

Jan Chloupek: Vyjadřování situačně druhotných projevů ve východomoravských nářečích – Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 9-10 – Články

Jan Chloupek: Nová česká studie jazykově zeměpisná – Naše řeč, ročník 44 (1961), číslo 7-8 – Posudky a zprávy

Jan Chloupek: Tvary třetí osoby mn. č. přít. času ve východomoravských nářečích – Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 2 – Články

Jan Chloupek: „Ideologické“ a „zemědělské plénum“ – Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 5 – Drobnosti

Jan Chloupek: O sociální a územní rozrůzněnosti češtiny – Naše řeč, ročník 52 (1969), číslo 2-3 – Články

Jan Chloupek: Za docentem dr. Aloisem Gregorem – Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 1 – Posudky a zprávy

Jan Chloupek: Řeč o jazyce v umělecké tvorbě M. Horníčka – Naše řeč, ročník 55 (1972), číslo 2-3 – Články

Jan Chloupek: Příspěvek k rozboru promluvy – Naše řeč, ročník 58 (1975), číslo 1 – Posudky a zprávy

Jan Chloupek: Nad dílem Františka Svěráka – Naše řeč, ročník 60 (1977), číslo 2 – Posudky a zprávy

Jan Chloupek: Jména pro příští generaci – Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 1 – Posudky a zprávy

Jan Chloupek: Profesor Arnošt Lamprecht šedesátiletý – Naše řeč, ročník 62 (1979), číslo 5 – Posudky a zprávy

Eva Minářová, Jan Chloupek: Výrazy v publicistickém textu označené uvozovkami – Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 1 – Články

Počet výsledků dotazu: 23

Slovo a slovesnost

Jan Chloupek: K našim současným dialektologickým monografiím (Příspěvek k diskusi) – Slovo a slovesnost, ročník 18 (1957), číslo 4 – Články

Jan Chloupek: Poznámky na okraj aktuálních Běličových „Sedmi kapitol o češtině“ – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 2 – Rozhledy

Jan Chloupek: Pořádek slov v nářečí, zvláště východomoravském – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 4 – Články

Jan Chloupek: Východomoravské věty se spojkovým „co“ – Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 4 – Články

František Daneš, Jan Chloupek, Antonín Vašek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV – Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 1 – Kronika

Jan Chloupek: K parataktickému spojování vět v nářečí – Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 4 – Články

Jan Chloupek: Nad osmi jazykovědnými svazky Sborníku filosofické fakulty v Brně – Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 4 – Kronika

Jan Chloupek, Arnošt Lamprecht, Antonín Vašek: Český národní jazyk a některé jeho vývojové perspektivy – Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 4 – Články

Jan Chloupek: Městská mluva v Uherském Brodě – Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 2 – Články

Jan Chloupek: Nejnovější dialektologický výzkum v Marburku – Slovo a slovesnost, ročník 27 (1966), číslo 4 – Kronika

Jan Chloupek: Nářeční výpověď – Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 2 – Články

Jan Chloupek: Po letech k tzv. východomoravským nářečím – Slovo a slovesnost, ročník 30 (1969), číslo 2 – Rozhledy

Jan Chloupek: (Ne)aktuálnost slovesného děje – Slovo a slovesnost, ročník 34 (1973), číslo 1 – Články

Jan Chloupek: Dialektika stálého a proměnného v publicistickém stylu – Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3-4 – Články

Jan Chloupek: 35 let nového vývoje češtiny – Slovo a slovesnost, ročník 41 (1980), číslo 3 – Články