en cz

Hledání v časopisech

Počet výsledků dotazu: 39

Naše řeč

Igor Němec: Ešalon – Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 9-10 – Drobnosti

Igor Němec: Výklad některých neprůhledných slovních spojení – Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 7-8 – Články

Igor Němec: Citově zabarvené výrazy s hláskovou skupinou -ajs-/-ajz- – Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 1-2 – Články

Igor Němec: Původ slovesa tropiti – Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 7-8 – Články

Igor Němec: O původu místních jmen Střekov, Postřekov a Strečno – Naše řeč, ročník 46 (1963), číslo 5 – Články

Igor Němec: Tak jsme to projeli! – Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 1 – Drobnosti

Igor Němec: Vzít rozum do hrsti! – Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 2 – Drobnosti

Igor Němec: Být na prkně – Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 4 – Drobnosti

Igor Němec: Granátové jablko – Naše řeč, ročník 48 (1965), číslo 2 – Drobnosti

Igor Němec: Škrtit peníze – Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 3 – Drobnosti

Igor Němec: O změnách slovní zásoby – Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 4-5 – Články

Igor Němec: Alfa a omega – Naše řeč, ročník 54 (1971), číslo 1 – Drobnosti

Igor Němec: Tisíc hromů – Naše řeč, ročník 54 (1971), číslo 1 – Drobnosti

Igor Němec: Petrolej, nafta, ropa – Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 5 – Drobnosti

Igor Němec: Význam staročeské a nářeční slovní zásoby pro etymologii – Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 2 – Články

Počet výsledků dotazu: 37

Slovo a slovesnost

Igor Němec: Iterativnost a vid – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 3 – Články

Bohuslav Havránek, Alois Jedlička, Igor Němec, František Daneš, Karel Hausenblas: Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě – Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 1 – Rozhledy

Emanuel Michálek, Igor Němec: Nový pohled na staročeské hláskosloví – Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 4 – Rozhledy

Igor Němec: Československý příspěvek k prohloubení historickosrovnávacího studia slovanských jazyků – Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 4 – Kronika

Igor Němec: Nadbytečnost jako činitel vývoje slovesné morfologie slovanské – Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 1 – Články

Igor Němec: K novému vydání Gebauerova historického časování – Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 2 – Rozhledy

Igor Němec: K studiu soudobého kmenoslovného systému českého slovesa – Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 2 – Články

Igor Němec: Hujerovy příspěvky a podněty k historickému studiu češtiny – Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 3 – Kronika

Emanuel Michálek, Igor Němec: Významný pramen historické lexikologie – Slovo a slovesnost, ročník 24 (1963), číslo 1 – Rozhledy

Miroslav Komárek, František V. Mareš, Jaroslav Kuchař, Igor Němec, Slavomír Utěšený: Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii – Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 2 – Rozhledy

Igor Němec: K vyjadřování opakovanosti slovesného děje v češtině – Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 3 – Články

Igor Němec: Slovo a význam v historickém slovníku – Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 2 – Články

Emanuel Michálek, Igor Němec: Zpráva o prvém lexikografickém symposiu slovanských historických slovníků – Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 1 – Kronika

Igor Němec: Strukturní předpoklady zániku slov – Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 2 – Články

Emanuel Michálek, Igor Němec: Padesát let české historické lexikologie – Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 3 – Články