en cz

Hledání v časopisech

Počet výsledků dotazu: 85

Naše řeč

František Daneš: Nominativ jmenovací (Několik poznámek) – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 3-4 – Články

František Daneš: Intonace otázky (Kapitola z větší práce) – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 3-4 – Články

Dš (= František Daneš): Kulturní rubriky – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 3-4 – Drobnosti

Dš (= František Daneš): Mevro – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 3-4 – Drobnosti

František Daneš: Klípě – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 5-6 – Články

František Daneš: Novinky ve vojenském názvosloví – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 5-6 – Posudky a zprávy

Dš (= František Daneš): Aktuárský – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 5-6 – Drobnosti

Dš (= František Daneš): Pedagogie – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 5-6 – Drobnosti

Dš (= František Daneš): Sloh – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 7-8 – Drobnosti

Dš (= František Daneš): Jazyk úřední – Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 9-10 – Drobnosti

František Daneš: Zakázaný přechod – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 1-2 – Články

Dš (= František Daneš): Virus – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 1-2 – Drobnosti

Dš (= František Daneš): Dubbovati – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 5-6 – Drobnosti

František Daneš, Karla Kozlová: Nová mluvnice a nové učebnice češtiny pro střední školy – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 7-8 – Posudky a zprávy

František Daneš: Na okraj dětské literatury – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 7-8 – Posudky a zprávy

Počet výsledků dotazu: 74

Slovo a slovesnost

František Daneš: Poznámka o psaní ti a tí v cizích slovech – Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 1 – Kronika

František Daneš: Několik poznámek o spisovné výslovnosti – Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 3 – Rozhledy

František Daneš: Fonetika a fonologie (Na okraj Hálova Úvodu do fonetiky) – Slovo a slovesnost, ročník 11 (1949), číslo 2 – Rozhledy

František Daneš: Studie o větné intonaci – Slovo a slovesnost, ročník 12 (1950), číslo 1 – Kronika

František Daneš: Dickens v novém překladě (Příspěvek k theorii a praxi překládání) – Slovo a slovesnost, ročník 13 (1952), číslo 3-4 – Rozhledy

rd (= Redakce), F. D. (= František Daneš): Oprava – Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 2 – Kronika

František Daneš, Milan Jelínek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 1 – Kronika

František Daneš: Intonace a verš – Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 2 – Články

František Daneš: K otázce pořádku slov v slovanských jazycích – Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 1 – Články

Bohuslav Havránek, Alois Jedlička, Igor Němec, František Daneš, Karel Hausenblas: Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě – Slovo a slovesnost, ročník 20 (1959), číslo 1 – Rozhledy

František Daneš: Mezinárodní lingvistické symposion – Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 1 – Rozhledy

František Daneš: Nový česko-anglický slovník – Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 3 – Rozhledy

František Daneš: Fonetická práce o nářečích na Těšínsku – Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 1 – Rozhledy

František Daneš, Jan Chloupek, Antonín Vašek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV – Slovo a slovesnost, ročník 22 (1961), číslo 1 – Kronika

František Daneš: Lingvistický slovník „pražské školy“ – Slovo a slovesnost, ročník 23 (1962), číslo 3 – Kronika