en cz

Hledání v časopisech

Počet výsledků dotazu: 8

Naše řeč

Antonín Frinta: Rukopisné podvrhy a naše spisovná řeč – Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1 – Články

Antonín Frinta, Jaroslav Dvořáček: O psaní x a jeho výslovnosti – Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 2 – Články

Antonín Frinta: O příponě -ova : -ová u jmen osobních – Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 6-7 – Články

Antonín Frinta: O výraze „českoslovanský“ – Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 5-6 – Drobnosti

Antonín Frinta: Česká jména lužickosrbského původu – Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 9-10 – Články

Antonín Frinta: Poznámka k podobě cizích místních názvů – Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 9-10 – Drobnosti

Antonín Frinta, V. Š.: Malý atlas světa – Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 9-10 – Posudky a zprávy

Antonín Frinta: Sorabistika – Naše řeč, ročník 52 (1969), číslo 5 – Drobnosti

Počet výsledků dotazu: 2

Slovo a slovesnost

Antonín Frinta: Česká výslovnost slov původu slovanského, zvláště ruského – Slovo a slovesnost, ročník 3 (1937), číslo 1 – Rozhledy

Antonín Frinta: Česká divadelní mluva – Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 1 – Rozhledy